Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van HomeCare Services. Wilt u één of meer artikelen overnemen, dan is dat slechts toegestaan onder de voorwaarde, dat HomeCare Services daartoe voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • u: de gebruiker / bezoeker van de website
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u op dit moment al bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld; echter, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of eventuele websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Privacy

HomeCare Services maakt gebruik van uiteenlopende (media)kanalen om haar diensten en producten aan te bieden. Zo komen we dus ook op verschillende manieren in het bezit van persoonsgegevens. Per website, e-mail, whatsapp of telefonisch stellen mensen dagelijks hun persoonsgegevens aan ons beschikbaar. Die gegevens worden waar mogelijk digitaal opgeslagen, waardoor HomeCare Services efficiënt kan werken.

Wij gaan zorgvuldig om met informatie die ter beschikking wordt gesteld. En vanzelfsprekend volgen wij daarbij de wettelijke bepalingen op het gebied van gegevensbescherming. Om dat kenbaar te maken, hebben we de onderstaande verklaring opgesteld. U kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.

Waar worden uw gegevens voor gebruikt?

  • Om bij het aanbieden van diensten in te kunnen spelen op uw behoeften en wensen. Mailingselectie op grond van criteria.
  • Om gericht aanbiedingen te kunnen doen, en daarmee ook te voorkomen dat u wordt voorzien van informatie waar u géén behoefte aan heeft.
  • Om u per e-mail nieuwsbrieven te sturen, waarbij u zich eenvoudig kunt afmelden.
  • Om mailingen correct te personaliseren.
  • Om te factureren.
  • Om machtigingen te effectueren.

Niet verkocht of doorgegeven aan derden

De gegevens die HomeCare Services tot haar beschikking heeft zullen niet worden verkocht of doorgegeven aan derden. De leveranciers die onze communicatie verzorgen, respecteren eveneens deze privacyverklaring.

Beheer

U wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd? Of u wilt gegevens corrigeren of laten wissen? Richt uw verzoek aan ons via info@homecareservices.nl

Vragen

Heeft u vragen over ons privacybeleid, dan kunt u zich altijd wenden tot info@homecareservices.nl of anders HomeCare Services, Keizersgracht 760 1017 EZ Amsterdam

Wijzigen van deze privacy-verklaring

HomeCare Services houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Aanpassingen publiceren we op deze pagina; we adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig in te zien.

Verder praten?

Neem contact met ons op via info@homecareservices.nl en ontdek wat wij voor elkaar kunnen betekenen.