Ons team

HomeCare Services laat zich er graag op voorstaan dat zij grote waarde hecht aan de kwaliteit, inzet en ambitie van haar team. Het kunnen dragen van de verantwoordelijkheden, persoonlijke verzorging en vertrouwen zijn belangrijke criteria in het bepalen wie wel of niet in dienst komt.

Voor de schoonmaak van woningen hebben wij zeer goede ervaringen met medewerkers die kwalitatief goed, zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken. Immers, de uitvoering vereist een zekere, routinematige aanpak. Veelal werken onze medewerkers met een koptelefoon op stug door met maximale aandacht en inzet.

Voor de huishoudelijke werkzaamheden bij zorgbehoevenden, ter ondersteuning van mantelzorgers, is niet alleen gezonde vlijt en oog voor detail belangrijk, maar ook de contactuele eigenschappen. Immers, de zorgbehoevende is ook thuis en vind het vaak prettig om ook even te kletsen, intermenselijk contact te ervaren, en het is aan onze medewerkers de juiste balans te vinden tussen deze persoonlijke aandacht, de uit te voeren taken en het beschikbare tijdsbudget welke is afgesproken.

Het HomeCare Services schoonmaak team